Per 1 april doorvaartgeld voor Amsterdam verschuldigd.

Gepubliceerd op 26 maart 2021 om 07:31

Vanaf 1 april 2021 is het verplicht om een doorvaartvignet voor Amsterdam aan te schaffen. Dat geldt ook voor de Staande Mastroute door de hoofdstad. De nieuwe bepaling vereist eveneens een vergoeding voor ieder pleziervaartuig dat aanmeert op het Amsterdamse binnenwater.

Met de Nota Varen Deel 2 wil de gemeente Amsterdam de drukte en overlast beter monitoren. Het doorvaartvignet kost € 20,00 en is circa drie jaar geldig (of zodra het vaartuig wordt vervangen). Watersporters die met een doorvaartvignet op het Amsterdamse binnenwater varen en besluiten dat ze ook willen afmeren, zullen (net als nu het geval is) het dagtarief moeten betalen. Afmeren in Amsterdams binnenwater kost per vaartuig per dag € 30,00. Voor een vaste ligplaats is een jaartarief verschuldigd. Dat wordt gebaseerd op het aantal m² oppervlak, waarbij onderscheid gemaakt w

Heb je een vaste ligplaats in een haven in Amsterdam?

Als je een vaste ligplaats hebt in een haven in Amsterdam hoef je voor je vaste ligplaats geen vignet te hebben. Je moet wel een vignet hebben als je elders in Amsterdam wilt aanleggen. Als je alleen vaart in Amsterdam en niet aanlegt heb je alleen een doorvaart vignet nodig. Dit kunt u vanaf april aanvragen. 

Standpunt Watersportverbond:

In 2013 is het doorvaartgeld juist afgeschaft omdat de kosten niet opwogen tegen de inkomsten. Het Watersportverbond vindt het dan ook vreemd dat de gemeente dit nu weer wil invoeren. In onze zienswijze op de Nota Varen 2 hebben we hier tegen geageerd. We vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.

ordt tussen emissieloze en niet-emissieloze vaartuigen. Raadpleeg voor de tarieven de website van de gemeente Amsterdam.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.