Koningsdag en Pinksteren zijn wij volgeboekt

Voorwaarden: vrijwaring aansprakelijkheden jegens de Groot Sloepverhuur

Voor iedere boeking en tocht gelden de onderstaande voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon die de tocht boekt namens de groep om de algemene voorwaarden met de opdrachtgever te delen waarmee de verantwoordelijkheid voor de groep en eventuele aansprakelijkheden bij opdrachtgever komen te liggen.

 

de Groot Sloepverhuur heeft veiligheid hoog in het vaandel staan maar kan zich niet verantwoordelijk stellen voor enige vorm van aansprakelijkheid aangaande schade of letsel dat aan personen of goederen opgelopen tijdens een vaartocht uitgevoerd onder begeleiding van deGrootsloepverhuur of een schipper beschikbaar gesteld door deGrootsloepverhuur. Alle gasten dienen zich daarom bewust te zijn van de persoonlijke verantwoordelijkheden. Onze schipper zal uiterst voorzichtig te werk gaan en zich als een goed huisvader opstellen voor de bescherming van personen, goederen en boten gedurende de vaartocht. Zie tevens onderstaande Algemene Voorwaarden aangaande aansprakelijkheidsrisico’s.

 

REGELS AAN BOORD

>U dient altijd rekening te houden met de omgeving. Bij geluidsoverlast en asociaal gedrag kan de kapitein er voor kiezen de tocht direct te stoppen. 

>Bij het opzettelijk vernielen van de inventaris aan boord of door dronkenschap bent u volledig aansprakelijk voor de kosten. U dient deze direct af te rekenen.

>Overmatig  alcoholgebruik is niet toegestaan. Bij constatering kan de kapitein u alcoholische dranken weigeren.

>Het is niet toegestaan, etensresten en sigaretten overboord te gooien. Mocht de kapitein besluiten de tocht vroegtijdig te stoppen om één van bovenstaande redenen de tocht vroegtijdig te staken, dan heeft u geen recht op restitutie van betaalde boeking kosten.

 

Uitgebreide Algemene Voorwaarden

Alle besproken (programma, reservering) tijden zijn indicatief en kan van worden afgeweken. Bij bevestiging bent u op de hoogte van de kwaliteit van de geboden diensten en risico’s van het geboden programma, reservering.

Let op! In geval van onvoorziene omstandigheden kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of veranderd. Bij annulering wordt het volledige bedrag teruggestort. Lees verder voor alle voorwaarden.

 

 Na ontvangst van de betaling is de datum definitief gereserveerd.

 

Alleen reserveringen via het reserveringsformulier op de website worden in behandeling genomen. Men ontvangt een officiële factuur per e-mail.

Eventueel meerverbruik dient op de dag zelf te worden afgerekend.

 

BETALING

Betaling vind uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeen gekomen.

 

 

ANNULERING VAN UW RESERVERING

 

Annuleren meer dan 30 dagen voor aanvang van de tocht:  Geen annuleringskosten

Annuleren    30 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Tegoedbon of betaalt u 25% van de totale kosten

Annuleren   14 dagen of minder voor aanvang van de tocht:  Tegoedbon of betaalt u 35% van de totale kosten

Annuleren     7 dagen of minder voor aanvang van de tocht:  Tegoedbon of betaalt u 50% van de totale kosten

Annuleren   48 uur      of minder voor aanvang van de tocht:  Tegoedbon of betaalt u 75% van de totale kosten

 

Let wel, wij vinden dat het altijd een heerlijk dagje moet kunnen zijn. Dus zullen wij te aller tijden trachten om in overleg met de klant tot een besluit te komen of de boeking door kan gaan of niet.

 

Wij varen immers ook het liefste met mooi weer!

Het is aan de deelnemers om bij te dragen aan het goede moraal en de plezierige beleving.